Tandimplantat

Tandimplantat Stockholm
Vid avsaknad av tänder kan det vara svårt att exempelvis tugga eller le. Här kan vi ersätta förlorade tänder och ett tandimplantat är nästan som en ny tand. Både enstaka tänder och helt tandlösa käkar kan ersättas med tandimplantat.

Hur går det till?

En titanskruv placeras i käkbenet. Denna får sedan läka in och fästa i benet, varefter en krona tillverkas som fästs till skruven – en ny tand är på plats. Då flera tänder eller en helt tandlös käke ersätts med implantat placeras flera skruvar till vilka en brokonstruktion fästes.

Kan alla få tandimplantat?

För att en implantatbehandling ska vara möjlig krävs dock att tillräckligt med ben finns tillgängligt, att benet har god kvalité och att tandimplantaten kan placeras på ett fördelaktigt sätt både utseendemässigt och för god funktion. Detta avgörs efter en röntgenundersökning samt en noggrann kontroll av hela bettet. Hänsyn tas till alla tänder i munnen, hur de är idag och hur de troligen kommer att fungera framöver.

Vad kostar tandimplantat?

Priset för tandimplantat är olika för varje patient. Du får alltid en individuell kostnadsberäkning av din tandläkare efter undersökningen. Det finns möjlighet att dela upp din betalning genom att ansöka om kredit via Entercard.
Du kan enkelt fylla i ansökningsblanketten när du besöker oss.

Är behandlingen smärtsam?

Själva behandlingen är smärtfritt eftersom man alltid får bedövning. Oftast har man inte särskilt stora besvär efteråt men får vara beredd på att det kan kännas lite efter att bedövningen släppt.

Vilka fördelar har tandimplantat jämfört med proteser och tandbro?

Fördelen med tandimplantat jämfört med tandbro är att man inte behöver slipa på tänderna bredvid tandluckan för att fästa en bro. Fördelen med tandimplantat jämfört med proteser är att tandimplantat sitter fast och känns som de egna tänderna.

Är hög ålder ett problem?

Hög ålder i sig är inte ett problem. Vissa sjukdomar och rökning kan försämra prognosen.

 När behövs specialisttandläkare för tandimplantat?

Skulle det fattas ben eller föreligga andra hinder kan specialisttandläkare rådfrågas för alternativa eller kompletterande behandlingar som möjligen kan göra en implantatbehandling aktuell trots allt. Om det är lämpligt med implantat är det en behandling med mycket god prognos, undersökningar visar på att broar på implantat lyckas i 90-99% av fallen. Många menar också att tandimplantat kan fungera livslångt, dock vet ingen än exakt hur gammalt ett tandimplantat kan bli.

Ser tandimplantaten naturliga ut?

Tandimplantat ser ut som naturliga tänder.

Hur påverkar tandimplantat mitt vanliga liv?

Tandimplantaten känns och fungerar helt som naturliga tänder.

Hur sköter jag mina tandimplantat?

Liksom de naturliga tänderna måste implantattänderna dagligen skötas om med tandborstning och tandtråd eller mellanrumsborste. De måste också liksom naturliga tänder undersökas regelbundet hos tandläkare och tandhygienist.

Boka tid här